Career

Кариерно Консултиране с цел разкриване на най-подходящия кариерен път за развитие.

Resume

Изготвяне на отличаващо резюме с фокус върху вашата истинска стойност. Дава ви силно предимство. 

Profile

Експертна консултация за оптимизиране на вашите професионални социални мрежи.

Signing a Contract

Business

Бизнес трансформация и изготвяне на индивидуални стратегии, които да издигнат бизнеса ви на следващото ниво.

  • Facebook

1124 Sofia, Bulgaria

©2018 BY LEADERS.BG