top of page
Кариерно консултиране

Призвание

Кариерно консултиране с цел разкриване на вашите дарби и подходящи посоки за развитие.

Лидерство коучинг

Лидерство

Коучинг за ръководители, които искат да бъдат успешни и да развият лидерските си умения.

Фрийленсър работа

Промяна

Коучинг за кариерна промяна. Ако искате да смените индустрията или да бъдете фрийлансър.

Интервю за работа

Интервю

Подготовка за интервю за работа, така че да се представите успешно и да зададете добри въпроси.

LinkedIn профил жена

Профил

Експертна консултация за изграждане на вашия личен бранд и оптимизиране на LinkedIn профил.

CV и интервю за работа

Резюме

Изготвяне на отличаващо резюме с фокус върху вашата истинска стойност. Дава ви силно предимство. 

Екипен коучинг

Успехът на вашата компания до голяма степен зависи от уменията, които притежават вашите ръководители.

Чрез коучинг инструменти и техники от невро науката ще работим за усвояването на ключови лидерски компетенции.

Заявете изготвянето на индивидуална коучинг програма за вашия лидерски екип, за да издигнете представянето им на следващото ниво!

Екипен коучинг
bottom of page