Woman Working Outdoors

ПРАВИЛНАТА КАРИЕРА

В резултат на работата ми със стотици клиенти, техните основни въпроси и притеснения, и след постигнатите им резултати с моя подкрепа, вече съм напълно убедена – изборът на правилна кариера е изключително важен за професионалното и личностно удовлетворение на човек.

Нашата съвместна работа винаги започва с анализ на настоящата сутиация, натрупан опит, преминати обучения, умения, постижения и експертиза. Разглеждам всички важни елементи, за да бъдат правилно подредени. Какво работи за човека и какво - не.

Изследваме кои са предизвикателствата, които професионалистът има пред себе си и пред изборите, които иска да направи за развитието си. 

Вярвам, че въпросът с призванието и подходящата работа, с право вълнува много хора. Решаването му е една от осовните задачи в нашата съвместна работа.

 

В центъра на всяка работа е важно да стои индивидуалната мисия и призванието на човек. Тук подреждаме и комбинираме уменията, страстта, познанията и ясното "защо" на всеки клиент.

ПРАВИЛНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА

Едва след като центърът на пъзела е добре подреден, започваме да изграждаме визия за бъдещото развитие на професионалиста. 

В следващите стъпки от процеса по кариерно консултиране решаваме въпросите:

  • Възможности за професионално развитие или стартиране на собствен бизнес;

  • Автентично представяне, LinkedIn профил, подготовка за интервю и преговори;

  • Изясняване на нуждата от обучения или придобиване на нови умение;

  • Стратегия и изготвяне на план за действие.

Виждала съм как хора сменят работа след работа, без преди това да стигнат до истината за себе си. Тази неосъзнатост при избора води до разочарование, бърнаут, липса на мотивация и в крайна сметка - загуба на много години и ценно време, което е можело да се инвестира правилно.

Затова е важно моделът на вземане на решения да се промени.

Успешно прилагам тази стратегия при избор на професия или собствен бизнес, като работя с:

  • Професионалисти с опит, които искат промяна;

  • Ръководители на екипи, които искат да бъдат добри лидери;

  • Хора в началото на своя професионален път;

  • Ученици, които избират подходящо образование;

  • Всички, които обмислят да стартират собствен бизнес или консултантска практика.

КАК ИЗБОРЪТ НА ПОДХОДЯЩА РАБОТА ПОМАГА

Всеки човек изгражда кариерата си с изборите, които прави и я подрежда според нивото, до което познава себе си.

Ако няма ясна визия кой е, кои са неговите таланти и дарби, основни ценности и уникална мисия, всяко решение би било неосъзнато и дългосрочно би донесло неудовлетворение и голяма доза неяснота.

Разкриването на призванието не е отредено само за определени хора. Всеки човек може да създаде за себе си работа, която да обича и която да му носи радост.

В зависимост от вашата конкретна ситуация кариерното консултиране представлява поредица от 3-4 структурирани срещи, които стъпка по стъпка подреждат цялата визия за бъдещото ви кариерно развитие.

За да бъдете успешни в работа, която ви дава смисъл.

Готови ли сте за вашата кариерна промяна?