top of page

Здравословната увереност в себе си


Жена с бяло сако и телефон

Чували ли сте за здравословната увереност в себе си?

Това е онази увереност в собствените сили, която идва от вътре и която притежателят й използва за собственото си благо и това на другите.

Да притежавате силата си, да успявате да се уповавате на нея и да я използвате, за да се придвижвате напред в живота, е точно тази здравословна увереност в собствената ви личност.

Какво хората, които вярват в автентичността си и в себе си, правят различно:

Хората, които вярват в себе си, знаят, че тяхното мнение и позиция в живота са важни. Те не търсят потвърждение отвън за това, в което намират смисъл. Знаят, че могат да разчитат на себе си и на вярванията си. Когато говорят за ценностите си и за това, с което се занимават, те говорят уверено и свободно.

Когато получават оценка за добре свършена работа или за свой успех, уверените в себе си хора благодарят и веднага променят фокуса от себе си към общия успех на екипа или на хората, които са им помогнали. В същото време те не се вкопчват в мнението си, готови са да чуят и друга позиция, да приемат, че всеки участник в разговора има собствена гледна точка.

Тези хора знаят, че тяхното щастие и удовлетвореност си е тяхна отговорност. Уверени са, че решенията, които вземат в живота са тези, които определят къде се намират те в момента, затова уважават изборите си и се отнасят към действията си с внимание и с мисъл в перспектива.

Здавословно уверените в себе си личности не обвиняват другите за неуспехите си, не лепят етикети и не критикуват. Те осъзнават, че когато имаш здравословна връзка със себе си, е необходимо да градиш такива връзки и навън - с другите.

Уверените в себе си хора са готови да се възползват от възможностите, които им се предоставят. Те знаят, че рискът е тази цена, която е необходимо да платят, за да получат това, което искат и да претворят мечтите си в реалност.

Да вярвате в себе си по здравословен начин е от огромна важност за успеха ви в живота. Преди да започнете да градите вашата здравословна самоувереност, е необходимо да приемете вашата уникалност и различност, да познавате личността си. Точно това предимство ще ви даде възможност да се движите напред, да продължавате и в най-предизвикателните моменти, да постигате и да се радвате на успехите.

За автора: Михаела Ковачева е основателят на Leaders.bg. Тя има дългогодишен опит в управлението на хора, изграждането и ръководенето на екипи. Експертизата й включва кариерно консултиране, коучинг по лидерство, управление на кариерна промяна, решаване на проблеми, фасилитиране на тренинги и обучения.

bottom of page