top of page

Автентично лидерство. 6 начина да го овладееш


Мъж и жена разговарят

Ако искаш да бъдеш лидера, който другите следват и от когото са вдъхновени да предприемат действия, то ще трябва да работиш върху себе си, уменията си и начина, по който вземаш решения.

  1. Автентичното лидерство означава да бъдеш верен на себе си и да вземаш категорични решения, в съзвучие с ценностите си. В същото време е необходимо да бъдеш достатъчно гъвкав и отворен в комуникацията си с другите, така че истината, която изповядваш да не бъде агресивно налагана. Бъди готов да чуеш и да се научиш от мнението и позицията на хората, с които обменяш опит. Истинското лидерство започва от там, където можеш да видиш другите и да признаеш тяхната сила и уникалност.

  2. Самоувереността и твоята индивидуалност са харизмата на лидера. Друг неин компонент е умението ти да комуникираш и да слушаш. Когато хората, с които разговаряш, са наистина чути, това ще промени тяхната физиология и емоции. Наблюдавай дали след разговор с теб, събеседникът ти се чувства вдъхновен или обезпокоен.

  3. Поемането на пълна отговорност е това, което отличава истинският лидер от останалите. Това означава, че ще е добре да се разделиш с желанието си да обвиняваш, да се оплакваш и да критикуваш още сега. Отгледани сме в общество, в което всички размахват пръсти, мрънкат и търсят виновни. Освобождавайки се от всичко това, не просто разчистваш пътя си към успеха, но и ще вдъхновиш хората около теб да направят същото. Имай очаквания и от другите да поемат отговорност за това, което се случва и което не се случва в живота им. Ако не го направят, бъди готов да говориш за това и да изкараш истината наяве. Естествено, трябва да се разграничи отговорността от вината. Не можеш да контролираш всички събития, които ще те сполетят, но можеш да контролираш реакцията си спрямо тях.

  4. Поемайки пълна отговорност за случващото се в живота ти, ще намериш връзката между мисленето си и резултатите, които получаваш във физическия свят. Решенията, които вземаш и които водят до конкретни резултати, са именно изражение на твоите мисли. Ако искаш да постигнеш успехи, каквито не си имал до сега, ще се наложи да промениш мисленето си.

  5. Фокусирай се върху силните страни и потенциала на хората. Това ще преобрази изцяло начина, по който те ще работят и ще комуникират с теб. Всеки човек, който бъде оценен за уникалния принос, който дава и за това, което прави за да бъдат решени проблемите, ще иска да даде още повече от себе си.

  6. Действай, действай, действай. Хората ще те слушат, особено, ако боравиш добре с думите, но твоите действия ще говорят най-силно. Да ръководиш и да увличаш другите да действат, това означава, че ще трябва да вървиш смело напред. Това, което правиш в съзвучие с ценностите си, ще е твоята визитна картичка за света.

Автентичното лидерство е това, което прави истинска разлика в бизнеса и в живота. Можеш да постигнеш невероятен успех като се превърнеш в лидера, който винаги си искал да имаш. Дали лидерите се раждат такива, или всеки може да се научи да бъде лидер? Вярвам, че е нещо по средата. Ако имаш желание да дадеш приноса си и да направиш промяна в света, в който живееш, то означава че носиш огъня в себе си. Всичко останало може да бъде научено.

bottom of page