top of page

Лидерство в променящи се времена


Мъж прави изчисления

През последните няколко месеца, все повече от ръководителите, с които работя, ми задават едни и същи въпроси: Как да държим хората си мотивирани в тези странни времена, в които не ги виждаме? Възможна ли е същата ангажираност, когато голяма част от служителите ни работят от вкъщи? Повече контрол ли е правилното решение? Моят отговор на последния въпрос е: Не, има много други елементи, които можете да подредите, без да се налага да следите хората си и да ги настройвате срещу вас. Ще ви споделя някои от тях.


Пандемията постави всички ни в нови условия. Преди само една година много от хората, с които комуникирах, си мислеха, че всичко ще се върне към предишното си състояние много бързо. Сега нещата стоят по друг начин. 95 % от всички мои срещи с клиенти преминаха изцяло онлайн.


Същността на лидерството не се променя. Правилата остават същите. Според мен, за да бъдете добри лидери, е необходимо да имате комплексен набор от умения и начин на мислене. Да сте добри в работата с хора, да управлявате добре конфликти, да имате визия за развитието на бизнеса и екипа си, да знаете как да предадете тази идея на другите, да носите отговорност, да имате твърдост по отношение на ценностите си, устойчивост. Пандемията, обаче, промени КАК това се случва.


Какъв е вашият случай? Може би имате целия си екип от хора, които работят вече от вкъщи или от разстояние. Или вашият екип е хибриден - и в офис, и от дистанция? И ако това е ново за вас, е добре да знаете, че тук се изисква по-различен начин на управление, за да можете да държите хората си ангажирани и да постигате целите, които сте си поставили.


За да се уверим, че оставаме свързани с хората си, е нужно да изградим нови системи и процеси. Какво се променя? Първото, което усетихме много ясно, че вече няма да е същото, е начинът на комуникация. Забравете за срещите в заседателна зала с голям брой хора. Почти всички екипни обсъждания в момента се случват в Zoom, Teams или по телефона.


Когато работя с моите клиенти, за да развият по-високо ниво лидерски умения, винаги говорим за един ключов фактор. Той е доверието - основата на успешните екипи и дългосрочните взаимоотношения. Вярвам, че тук стои голямото предизвикателство пред всички ръководители, които не виждате редовно хората си. Това хората да работят заедно и да се чувстват мотивирани до голяма степен се определя от чувството за обща кауза, мисия, цел. Другият елемент от доверието е да знаете, че вашите хора са компетентни в областите, за които отговарят. Вашата роля на ръководител е да подсигурите това всеки от екипа да знае към кого може да се обърне за конкретен проблем.


Но как да изграждаме добри взаимоотношения с хората си от разстояние? Една от препоръките, които мога да дам, е да чувате хората си често. Дали ще е по телефона, за да проверите как се чувства някой от екипа ви или ще е на седмичната виртуална среща - вие избирате кога и как. Уверете се, че преди да започнете да говорите за целите и проблемите си, сте задали въпроси на всички и знаете какво е емоционалното им състояние. Една от основните отговорности на лидера е да създава среда на психологическа безопасност, в която всеки може да сподели как се чувства и дали има нужда от нещо. Това не само засилва доверието към ръководителя и предразполага хората да допринасят повече, но и намалява риска от бърнаут.


Мъж работи на лаптоп в офиса си

И още една препоръка от мен. Уверете се, че вашите хора са обучени да използват новите технологии, независимо дали това ще са платформите за видео разговори или други, които се изискват според типа ви дейност. Забелязвам, че много екипи се учат в движение. Водила съм редица срещи през последните няколко месеца, в които хората не са били технически подготвени. Не оставяйте екипа ви да се учи сам, подсигурете еднотипен тренинг, в който да се уверите, че всички са наясно какво и как е нужно да научат. Задайте стандарт за работа, който да бъде следван.


Друга важна тема, която искам да засегна, е границите - личните и професионалните. Ако и вие сте като лидерите, с които работя, то вие получавате имейли и съобщения от вашия екип и клиенти и след 18:00 ч. И нека ви задам един въпрос: След колко часа няма да отговаряте на имейлите и съобщенията си и ще се настроите за време за почивка? Не забравяйте да комуникирате тези граници на всички, с които работите и ги спазвайте. В същото време уважавайте границите на другите хора. Ако сте решили, че няма да обработвате входящите си съобщения след конкретен час, нека това е и часът, в който и вашите хора е редно да почиват и да не получават поща.


Жена прави презентация

Лидерството никога не е било лесно. Сега, с променящите се условия на работа и голяма доза несигурност, предизвикателствата се увеличават. В същото време съм уверена, че когато се направи по правилния начин, може да даде изключително много ползи. Ще увеличи продуктивността на екипа ви, ще намали стреса, ще даде повече гъвкавост и автономност при вземането на решения.


Вярвам, че доброто лидерството е умение, което може да промени не само начина, по който екипът ви работи, но помага за по-голяма отговорност и смелост при вземане на решения във всички области на живота. Новите времена повече от всякога преди изискват добри ръководители, които да помагат на хората да преминават през промените.


И едно напомняне от мен: Независимо къде се намира вашия екип, голяма част от резултатите му зависи от начина, по който вие го управлявате. “Вашите хора са ваша отговорност.”


Comentários


bottom of page