Search

5 въпроса, които да си зададеш преди да направиш промяна в кариерата си

1. Ако започна отзад напред? Представи си, че твоята кариера е посланието ти за света, което ще оставиш, когато вече те няма. С какво искаш да те запомнят? Какво би искал да предадеш на следващите поколения и на децата си? И ако мислиш, че тези въпроси са крайни или не им е все още времето, разбери, че ще дойде момент, когато всъщност вече ще е късно за тях. Задай си ги сега, отговори си и започни да гледаш на работата си като на твоето наследство, като онази история, която искаш да се разказва за теб. 2. Коя е моята визия, кои са вярванията ми за света и за бизнеса, кои са идеите, които имам? Ти имаш уникални виждания за света и за начина, по който той съществува. Имаш идеи, проблеми, които