Search

Здравословната увереност в себе си

Чували ли сте за здравословната увереност в себе си? Това е онази увереност в собствените сили, която идва от вътре и която притежателят й използва за собственото си благо и това на другите. Да притежавате силата си, да успявате да се уповавате на нея и да я използвате, за да се придвижвате напред в живота, е точно тази здравословна увереност в собствената ви личност. Какво хората, които вярват в автентичността си и в себе си, правят различно: Хората, които вярват в себе си, знаят, че тяхното мнение и позиция в живота са важни. Те не търсят потвърждение отвън за това, в което намират смисъл. Знаят, че могат да разчитат на себе си и на вярванията си. Когато говорят за ценностите си и за това,